Header background

PODMÍNKY PRO SOUTĚŽ

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhraj s Yurou dárkovou kartu“


Organizátor soutěže:

ICP Czech s.r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 182976. IČ: 24147168. DIČ: CZ24147168.


Ve spolupráci s Yurou

alwaysdoyourbest s.r.o. 

Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4

(dále jako „spolupracující strana“)


Soutěž probíhá: od 14.9.2023 do 28.9.2023.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 16 let.


Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby těmto zaměstnancům blízké dle platné legislativy.


Podmínky účasti v soutěži:

Podmínkou zapojení do slosování je návštěva e-shopu https://www.cashload.cz prostřednictvím odkazu ve formě URL uveřejněného v biu na instagramu spolupracující strany a provedení úspěšného nákupu produktu v jakékoli hodnotě z kompletní nabídky na https://www.cashload.cz. Nákup musí proběhnout v období trvání soutěže.


Pravidla:

Každý soutěžící, který splní podmínky soutěže bude zařazen do slosování.

Výhrou v soutěži je:

  • 3 x dárková karta v hodnotě 1000 Kč dle vlastního výběru z produktů dostupných na https://www.cashload.cz.
  • 3 x dárková karta Slevomat v hodnotě 500 Kč.


Vylosování výherců zajistí organizátor 29.9.2023. pomocí losovací aplikace a následně pošle výhry výhercům. Výhry v podobě vlastního výběru si bude moci výherce vybrat nejpozději do 14 pracovních dnů od vylosování výherců. Výherce budeme kontaktovat prostřednictvím emailové adresy zadané při nákupu na https://www.cashload.cz, který je podmínkou účasti v soutěži.


Zpracování osobních údajů v rámci této soutěže probíhá dle zásady ochrany osobních údajů uveřejněných na Všeobecné obchodní podmínky.


Upozornění!

Pokud se výherce neozve, nebo nebude reagovat na výhru po uplynutí 14 pracovních dnů, ztrácí nárok na výhru.


Ostatní ustanovení:

1. Organizátor má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na internetových stránkách Organizátora https://www.cashload.cz/. V takovém případě Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.

2. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher.

3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání systémů a programového vybavení či nedoručení zprávy o výhře z technických důvodů, ani za jiné případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.

4. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

5. Organizátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži pro porušení pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné.

6. Organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito soutěžící nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel. 

7. Každý soutěžící bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím výhry mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.

8. Organizátor je oprávněn tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Není-li ve změně pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění nové verze pravidel na cashload.cz. Aktuální a případné předchozí verze těchto pravidel jsou v plném znění dostupné na cashload.cz. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u Organizátora.


Background footer mobile